Regulatory affairs – kaukana kalliista käräjöinnistä

Lainsäädäntöpalvelumme (regulatory affairs) ovat lainsäädännöllistä ennakointia. Ennakointi tarkoittaa vältettyjä oikeuskuluja ja viranomaisprosesseja sekä liiketoiminnan turvaamista ja kasvua.

Lainsäädäntöpalvelumme ovat liiketoimintalähtöisiä. Seuraamme ennakoiden lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja ohjeistamme, miten tuleviin velvoitteisiin voi vastata kustannustehokkaasti. Autamme myös kääntämään strategiset uhat mahdollisuuksiksi. Hyvä esimerkki ovat tiukemmat tuotantonormit, jotka suojaavat halpatuotannolta. Kanssamme et ole vain normeihin mukautuja vaan luomassa niitä.

Harvan yrityksen johdolla on selvä näkemys siitä, mikä on oman liiketoiminnan lainsäädännöllinen kehikko. Yritysten lakiasiainvastaavat keskittyvät jo syntyneiden ongelmien tai riitojen erittäin kalliiksi käyvään selvittämiseen.

Kotimaisen ja kansainvälisen sääntely määrä kasvaa. Samalla sääntelyyn on mahdollista vaikuttaa. Yritykset, jotka ymmärtävät tämän, saavat selvän kilpailuedun.

Yhdistämme jatkuvan lainsäädäntöseurannan ja strategisen liiketoimintaymmärryksen uudella tavalla. Muodostamme asiakkaalle strategiaa tukevan ja kestävän näkemyksen lainsäädännön uhista ja mahdollisuuksista.

Palvelukokonaisuutemme kuuluvat esimerkiksi operatiivinen velvoitteiden hallinta, strateginen lainsäädäntöriskien tunnistaminen ja sijoitusarvojen lainsäädäntöperäisten muutosten arviointi. Toteutamme palveluitamme erillisinä konsultointiprojekteina ja jatkuvissa asiakassuhteissa.