Integroitua EU-edunvalvontaa

Brysselissä tapahtuva päätöksenteko sekä siellä laadittavat aloitteet vaikuttavat toimintaan jäsenmaissa ja EU-alueen ulkopuolella. Euroopan unionin päätöksenteon ja sääntely-ympäristön muutosten ennakointi, ajoissa varautuminen ja vaikuttaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä yritysten ja yhteisöjen kiihtyvässä edunvalvontakilpailussa. Eurofacts on erikoistunut ratkaisuihin, jotka tuovat asiakkaillemme strategista kilpailuetua (integrated interest representation).

EU-asioiden oman osaamisemme lisäksi tarjoamme asiakkaidemme käyttöön FleishmanHillardin Brysselin toimiston yli 70 työntekijän asiantuntemuksen. Suoritamme toimeksiantoja liittyen muun muassa sisämarkkinoita ja kilpailua, teollisuutta, rahoitusta, kauppaa sekä energia- ja ilmastoasioita koskeviin kysymyksiin.

Eräitä EU-palvelujamme

  • Politiikka- ja lainsäädäntöseuranta (issue and regulatory tracking)
  • EU-raportointi
  • Vaikuttamis- ja toimenpidesuunnitelmat
  • Taustaselvitykset ja –raportit, julkaisut
  • Tapaamisohjelmat
  • Koulutukset ja luennot