Luottamuksellisesti ja luotettavasti

Vahva asiakasymmärrys
Organisaatioiden asiakkaiden odotusten ja tarpeiden tunnistaminen on kriittinen menestystekijä. Tämä on vahva osaamisalueemme.

Joustava palvelutuotanto
Pitkä kokemus useiden suurten ja keskisuurten yritysten ja muiden organisaatioiden sidosryhmätyön kumppanina toimimisesta. Aikaa ja resursseja ei tuhlata, vaan projektit toteutetaan nopeasti, joustavasti ja luotettavasti.

Tekijöinä kokeneet ammattilaiset
Palvelut toteutetaan ammattimaisesti Eurofactsin asiantuntijoiden toimesta, joilla on laaja kokemus vastaavista toimeksiannoista.

 

 

Hiljaisen tiedon kerääminen
Luottamuksellinen tapamme toimia luo edellytykset hiljaisen tiedon keräämiselle asiakkaidemme oman kehitystyön tueksi.

Second Opinion
Relevantin ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen organisaation oman osaamisen tukena.

Ennakointi ja näkemyksellisyys
Vaikuttamisen, viestinnän ja yhteiskunnallisten asioiden neuvonantajana tuotamme asikkaillemme käytännön ideoita toiminnan kehittämiseen ja autamme ennakoimaan tulevaa.

Vaikuttaminen

Vaikuta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Eurofactsin vaikuttajaviestintä perustuu koeteltuun tietoon ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen.

Viestintä

Kestävälle pohjalle suunniteltu viestintä on tuloksellista ja tukee koko organisaation toimintaa sekä tavoitteita. Sparraamme ja teemme valmiita sisältöjä. Tiedät aina, mitä tapahtuu.

Johdon konsultointi

Kokonaisvaltainen johdon konsultointi tarkoittaa tukea strategisesta suunnittelusta aina operatiiviseen toimintaan ja toteutukseen asti.

 

Suomi ja Pohjois-Eurooppa

Olemme Suomen pitkäikäisin edunvalvonnan ja viestinnän yksityinen toimija. Verkostomme kautta hoidamme toimeksiantoja myös muihin Pohjois-Euroopan maihin liittyen. Kotimaisten asiakkaiden lisäksi autamme ulkomaisia yrityksiä.

Euroopan unioni

Avustamme asiakkaitamme EU-tason päätöksentekoon liittyvän edunvalvonnan kanssa. Tuotamme informaatiota asiakkaidemme käyttöön sekä avustamme aktiivisessa vaikuttamisessa.