Regulatory Affairs

Regulatory Affairs on lainsäädännön vaikutusten tutkimista. Siihen kuuluvat esimerkiksi operatiivinen velvoitteiden hallinta, strateginen lainsäädäntöriskien tunnistaminen ja sijoitusarvojen lainsäädäntöperäisten muutosten arviointi. Regulatory Affairs -palvelut ovat sekä konsultointiprojekteja että jatkuvaa lainsäädännön seuraamista.

Lakiseuranta on jatkuvaa säädännön seuraamista, joka tähtää yritystä tai toimialaa koskevan lainsäädännön tunnistamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Seuranta voi olla osa ISO-laatujärjestelmiä, mutta myös imagoriskien hallintaa tai sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Palvelu ottaa myös huomioon uudet kehittyneemmät lainsäädännönseurannan vaatimukset ja niiden tulkinnat. Palvelut tuotetaan asiakkaiden omiin tietojärjestelmiin tai hyödyntämällä Eurofactsin omia tietokantoja ja sivustoja.

Lainsäädännön analyysit ja velvoitteidenmukaisuuden arvioinnit tehdään aina johdonkonsultoinnin standardin EN 16114 mukaisesti. Velvoitteidenmukaisuuden arvioiminen varmentaa liiketoiminnan lainmukaisuuden valittua regulaatiota vasten ja pitää sisällään myös toimenpidesuositukset. Strategiset analyysit perustuvat lainsäädännöllisen aseman määrittämiseen sekä niiden uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Sijoitusarvoanalyysit perustuvat tämän informaation määrällistämiseen investointilaskelmiin.

Eurofacts toteuttaa yksinäisiä Regulatory Affairs -toimeksiantoja sekä laajempia kokonaisuuksia, joissa huomioidaan käsiteltävän asian Public Affairs ja Public Relations -ulottuvuudet.

Eräitä muita projekteja

  • CE-merkinnät
  • tavaramerkit ja patentit
  • viranomaisviestintä
  • energiakatselmukset
  • ISO-järjestelmien rakentaminen ja kouluttaminen


Ota yhteyttä:

Niklas Koskimies : Regulatory Affairs, Osakas

Niklas Koskimies

Regulatory Affairs, Osakas

+358 50 563 6467
niklas.koskimies@eurofacts.fi