PUBLIC AFFAIRS

Mitä enemmän organisaatiosi toiminta vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti yhteiskunnan toimintaan, sitä tiiviimmin julkisen vallan toimilla ja päätöksillä on vaikutusta organisaatiosi kilpailukykyyn. Menestyvä organisaatio tuntee toimintaympäristönsä ja panostaa vaikuttajaviestintäänsä (Public affairs). Lobbaus on osa toimivaa demokratiaa.

Lobbauksesta eli yhteiskuntavaikuttamisesta on tullut yhä tärkeämpää organisaation tuloksentekokyvyn kannalta regulaation laajetessa. Hyvä lobbaus on pitkäjänteistä strategista työtä, tuloksellista vuoropuhelua ja kumppanuuksien rakentamisesta, yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tunnemme päätöksenteon rakenteet ja syklit palveltuamme eri toimialoja edustaneita asiakkaitamme yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Meillä on pitkä kokemus siitä, miten virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa tulee toimia. Korostamme toiminnassamme vastuullisuutta. Siksi olemme jo vuodesta 1995 noudattaneet Euroopan parlamentin ja lobbareiden yhdessä sopimia toimintasääntöjä (EPACAn code of conduct).

Eräitä PA-palveluitamme

  • edunvalvonta
  • päätöksenteon ja lainvalmistelun seuranta
  • kilpailuympäristökartoitukset
  • poliittisen riskin arviointi ja hallinta
  • strateginen neuvonta
  • taustaselvitykset, tutkimukset
  • päättäjätapaamiset ja -tilaisuudet
  • vaikuttaja-analyysit


Ota yhteyttä:

Urho Blom : Toimitusjohtaja, Osakas

Urho Blom

Toimitusjohtaja, Osakas

+358 207 571 800
+358 400 475 033
urho.blom@eurofacts.fi