INTEGROITUA EU-EDUNVALVONTAA

Brysselissä tapahtuva päätöksenteko sekä siellä laadittavat sääntelyaloitteet vaikuttavat yhä keskeisemmin yritysten ja unionin jäsenmaiden yhteiskuntien toimintaan. Euroopan unionin päätöksenteon ja sääntely-ympäristön muutosten ennakointi, ajoissa varautuminen ja vaikuttaminen ovat yhä keskeisempiä menestystekijöitä yritysten ja yhteisöjen kiihtyvässä edunvalvontakilpailussa 2010-luvulla. Olemme erikoistuneet strategista kilpailuetua asiakkaillemme tuovien ratkaisujen synnyttämiseen (integrated interest representation).

EU-kysymysten laajan in house -asiantuntemuksemme lisäksi tarjoamme asiakkaidemme käyttöön Fleishman-Hillardin Brysselin toimiston yli 70 työntekijän EU-asiantuntemusta muun muassa sisämarkkinoita ja kilpailua, teollisuutta, rahoitusta, kauppaa sekä energia- ja ilmastoasioita koskevissa kysymyksissä.

Eräitä EU-palvelujamme

  • Politiikka- ja lainsäädäntöseuranta (issue and regulatory tracking)
  • EU-raportointi
  • Vaikuttamis- ja toimenpidesuunnitelmat
  • Taustaselvitykset ja –raportit, julkaisut
  • Tapaamisohjelmat
  • Koulutukset ja luennot


Ota yhteyttä:

Timo Summa : Senior Adviser

Timo Summa

Senior Adviser

+358 504 079 921
timo.summa@eurofacts.fi